Minnesord över Roger Holm Byrådirektör Länsarbetsnämnden Hallands län.

Roger brann för och arbetade alltid för de svaga i arbetslivet, 1993 under den värsta av lågkonjunkturer föddes det mycket framgångsrika projektet Hallandsmodellen som pågick i 10 år och gick ut på att renovera kulturhistoriska byggnader o minnesmärke med hjälp av arbetslösa byggnadsarbetare, även ”gröna arbeten” var Rogers verk.

Roger blev från början projektets chefsarkitekt och ledare. Närmare 100 byggnader renoverades, idén var genialisk, de arbetslösa fick jobb och lärde sig att jobba med gamla metoder och byggnaderna blev renoverade och förfallet hejdades och skatte-pengar som annars bara hade betalas ut i a-kassa användes nu på ett samhälls-ekonomiskt sätt. Fyrplatsen Nidingen är ett bra exempel. Roger hade inte lätt att övertyga huvudkontoret i Stockholm om projektets förträfflighet. “Så har vi ju inte gjort förut sa de”.

Roger var mycket klarsynt och krävande, innan han godkände en projektidé analyserades den noggrant. Klassmorfar för barnen var ett projekt Roger genast såg samhällsnyttan med och stöttade det med full kraft från början

Roger sa vid flera tillfällen “Vi måste skapa fler nya arbeten”.

Vi hade också mycket roligt mitt i allt arbete, Roger hade nära till skämt och ett stort o varmt hjärta under den ibland kärva ytan.

Vi minns med glädje segelturen till Torekov med hans Maxi 95 och fikastunden i hans nya större segelbåt som han tyvärr inte hann använda som nybliven pensionär innan sjukdomen satte stopp för det.

 

Lars Kjellgren       Lennart Kullbo       Peter Stolpe

Nedan: Nidingens fyrplats utanför Kungsbacka

  19 maj 1945 – 21 mars 2015